Advocaten / juristen


Naam: mr. G.J. van Westerveld (Jaap)
Advocaat sinds: 1986
Opleiding: Rijksuniversiteit Groningen
Grotius Insolventierecht
Privaatrechtelijk Bouwrecht VBR-A
Lid van : Vereniging voor Bouwrechtadvocaten


Naam : professor mr. dr. J.B. Wezeman
Juridisch adviseur sinds : 01-12-2014
Jan Berend Wezeman is in 1984 cum laude afgestudeerd in het Nederlands recht aan de RU Groningen. Hij werd in 2001 benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2003 volgde zijn benoeming tot hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht aan de Rijks Universiteit Groningen.
Naar menu