Clienten over Van Westerveld Advocatenkantoor


Snel en laagdrempelig


Als jurist van Van Wijnen Groep had ik op korte termijn een second opinion nodig in een lang lopende kwestie over een complex vastgoedvraagstuk. Het ging om de vraag wat de juridische positie van Van Wijnen zou zijn in een dreigende civiele procedure.

De beoordeling van Jaap volgde nog eerder dan afgesproken. Van Wijnen kreeg in een overzichtelijk advies helder inzicht in haar positie.

De deskundigheid van Jaap, in combinatie met zijn laagdrempelige en prettige communicatie, maken het inschakelen van extern juridisch advies zeer draaglijk, bijna aantrekkelijk.

Van Wijnen Groep N.V.
Johan Homan
Bedrijfsjurist


Verstaat zijn vak als geen ander


Jaap is voor ons al vele jaren een goede relatie. De basis hiervoor wordt gevormd de het correcte en adequate handelen van zijn kant.
Zeker bij complexere vastgoedvraagstukken is Jaap steeds in staat de hoofd en bijzaken te onderscheiden en weet hij voor ons altijd zaken helder en goed af te wikkelen.

Ieder zijn vak en Jaap verstaat het zijne als geen ander!

Ter Steege Bouw Apeldoorn
Age de Vries
Directeur


Brede blik en goed oordeelsvermogen


Deskundig, realistisch, responsief en prettig. Dat zijn de kenmerkende eigenschappen van Jaap van Westerveld.

In een lastige casus heeft hij ons scherp en helder van advies voorzien, waarbij hij ervoor zorgde dat wij zowel op de inhoud als op het proces steeds wel overwogen een keuze konden maken. Dat deed hij snel en met weinig omhaal van woorden en tijd en voorzien van een bredere blik dan louter juridisch. Daarbij zet hij zonder aarzelen zijn deskundige netwerk in, zodat je weet: dit zit goed. Een advocaat die zegt: procederen raad ik af! Dat getuigt van een goed oordeelsvermogen in het echte belang van de klant.

Namens GGD IJsselland,
Nicolette Rigter
Directeur


Duidelijke taal


Bij een langdurig slepend conflict met voor GMM goede opdrachtgevers hebben wij juridische ondersteuning gehad van Jaap van Westerveld. In deze casus was het voor ons belangrijk ons gelijk te krijgen zonder daarbij de relatie te beschadigen. Daarin hebben wij zeer goede ondersteuning gehad. Jaap is een jurist die in duidelijke taal (zonder omhaal van juridische termen) duidelijk maakt waar we wel of geen kans op hadden, daarbij gebruikmakend van zijn ruime ervaring die hij in deze zaken heeft.

Daarnaast maakt hij duidelijke overzichten van de bestede uren, zodat wij continu op de hoogte waren van de gemaakte kosten. Uiteindelijk is ons geschil, naar tevredenheid van opdrachtgevers en GMM, geschikt voor de rechtsgang en dat hebben wij te danken aan de juridische ondersteuning van Jaap van Westerveld, kort samengevat: uitstekende kwaliteit en ondersteuning, het aanbevelen waard.

GMM Luchttechniek B.V.
ing. Dick Visch
Directeur


Open, eerlijk en transparant


In een civiel bouwrechtelijk geschil hebben wij de hulp ingeschakeld van Jaap van Westerveld. Van begin af aan heeft Jaap helder en open gecommuniceerd over de juridische haalbaarheid. Niet alleen ten aanzien van de inhoud van de zaak, maar ook gelet op tijdsbesteding en kostenaspecten voor ons als gemeente. De aanpak van Jaap is open, eerlijk en transparant, daar heeft de overheid in deze tijden meer aan dan een langdurig proces met kans op (imago en financiële) schade. Bovendien is Jaap analytisch erg sterk. Kortom, een echte aanrader!

Gemeente Zutphen
Mr. C.G. (Chantal) Hofman
Projectleider


Geachte heer van Westerveld, beste Jaap


Via deze weg willen we je bedanken voor de goede lezing en uitleg die je hebt gegeven aan onze leden van Bouwend Nederland.
Onze leden waren erg enthousiast en je hebt bij een aantal van ons echt de ogen geopend.
Ik heb begrepen dat een aantal nu ook al tot volle tevredenheid door jou geholpen zijn. Ik ben blij dat zij dezelfde ervaring hebben als ik heb gehad in onze zaak met Hatokira.
Ondanks dat de tegenpartij failliet is gegaan kijk ik toch met tevredenheid terug op hoe je de zaak voor ons hebt gedaan. Ook je coulanceregeling i.v.m. het faillissement van onze tegenpartij heb ik erg op prijs gesteld en vond ik een bijzonder gebaar in deze tijd.
Ik wens je veel succes met je praktijk en mocht ik weer van je diensten gebruik moeten maken hoor je zeker van mij!

Met vriendelijke groet,
Jansman Bouw
J.F. (Jan) Poppe
Commercieel directeur


Geruststellende ondersteuning in een spannende situatie


De samenwerking met Jaap van Westerveld als advocaat heeft geresulteerd in een adequate analyse van de situatie waarbij duidelijk de kaders zijn aangegeven op het gebied van onder meer de verantwoordelijkheden. Voorts is er heel praktisch omgegaan met de casus alsmede situaties die zich gaandeweg voordeden.

Kort gezegd: Kortom: een advocaat die goede (en geruststellende) ondersteuning biedt op moment dat de situatie spannend wordt.

C.J.P. (Clemens) van de Paverd
Rabo Onroerend Goed Nederland


Kennis van zaken


Het werk dat Van Westerveld voor ons gedaan heeft is zeer goed. Wat betreft de bouwbranche waar we in verkeren weet hij alles van bouwrecht. Via ARAG zijn we aan hem gekomen en als er bij ons een geschil is vragen we bij ARAG altijd om deze advocaat. Hij heeft kennis van zaken en hij bijt zich met volle overgave in een zaak, die hij meestal met goed resultaat kan beëindigen. Voor ons een echte aanrader.

Patrick Martens
Aannemersbedrijf P. Martens B.V.


Specifieke kennis is onderscheidend


Wij als PHB Paul Hardonk Bouw BV hebben met Westerveld advocaten al een jarenlange samenwerking. Dit naar onze volle tevredenheid. Jullie specifieke kennis op bouwkundig gebied is onderscheidend en daarmee van groot belang voor het inwinnen van adviezen en bij ondersteuning van eventuele geschillen.

Herman Jansen
PHB Paul Hardonk Bouw BV

Naar menu